วนาสวาท / Wild (Medieval Trilogy, #2) Jill Barnett

ISBN:

Published:

Paperback

312 pages


Description

วนาสวาท / Wild (Medieval Trilogy, #2)  by  Jill Barnett

วนาสวาท / Wild (Medieval Trilogy, #2) by Jill Barnett
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 312 pages | ISBN: | 8.45 Mb

(นิยายชุด มหัศจรรยแหงรัก, #2)เมือถูกชาวบานทีเชือโชคลางรังเกียจ เทเลรี จึงหนีอาศัยไปซอนตัวอยูในปาเปนเวลาหลายปี แตเมือเธอไปพบอัศวินทีบาดเจบสาหัสคนหนึงเขา สถานทีหลบภัยของเธอจึงไมปลอดภัยอีกตอไปแลวโรเจอร ฟิทซอแลน ผูเกงกลาถูกสงไปยึดครองชายแดนเวลสMore(นิยายชุด มหัศจรรย์แห่งรัก, #2)เมื่อถูกชาวบ้านที่เชื่อโชคลางรังเกียจ เทเลรี จึงหนีอาศัยไปซ่อนตัวอยู่ในป่าเป็นเวลาหลายปี แต่เมื่อเธอไปพบอัศวินที่บาดเจ็บสาหัสคนหนึ่งเข้า สถานที่หลบภัยของเธอจึงไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วโรเจอร์ ฟิทซ์อแลน ผู้เก่งกล้าถูกส่งไปยึดครองชายแดนเวลส์ เขาถูกศัตรูลับแอบซุ่มทำร้ายและทิ้งไว้ให้ตาย บัดนี้ โรเจอร์ ต้องทำสงครามที่ยิ่งกว่าเพื่อชีวิตของตัวเอง เขาต้องเอาชนะความไว้วางใจและความรักของหญิงสาวชาวป่าผู้หวาดระแวงโลก ทันทีที่หายจากอาการบาดเจ็บ โรเจอร์ ตั้งใจจะหาตัวคนที่พยายามฆ่าเขาเทเลรีจะต้องเลือกเอาระหว่างการอยู่โดดเดี่ยวอย่างหัวใจสลาย หรือไว้วางใจนักรบผู้ทรงอำนาจ ทั้งสองร่วมเดินทางด้วยกันไปสู่สถานที่ ซึ่งหน้าที่คือทุกสิ่งทุกอย่าง ณ ที่นั่น ท่ามกลางความลับที่อันตรายของอดีต สองหนุ่มสาวจะเสี่ยงทุกอย่างเพื่อค้นหาความรักนิรันดร...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "วนาสวาท / Wild (Medieval Trilogy, #2)":


vercors-bien-etre.com

©2013-2015 | DMCA | Contact us